PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Thu Hiền
2Tiếng Việt1BChử Thị Yến
3Tiếng Việt2AVũ Thị Phương
4Tiếng Việt2BVũ Thị Thủy
5Tiếng Việt2CNguyễn Thị Thủy
6Tiếng Việt3ANguyễn Thị Hiệp
7Tiếng Việt3BLê Thị Hà
8Tiếng Việt3CVũ Thị Lợi
9Tiếng Việt4ALê Thị Vân Anh
10Tiếng Việt4BTrần Thị Ngát
11Tiếng Việt5AVũ Thị Trang
12Tiếng Việt5BVũ Khắc Giang