PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề ôn tập toán lớp 3 - đợt 4 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
2 Đề bài ôn tập TA lớp 3 - đợt nghỉ dịch Covid 19 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
3 Đề bài ôn tập TA lớp 4 - đợt nghỉ dịch Covid 19 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
4 Phiếu bài tập toán 5 - lần 4 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
5 Phiếu bài tập toán 3 - lần 3 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
6 Phiếu bài tập ôn đợt nghỉ dịch COVI - 19 (tiếp) Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
7 Bài tập ôn luyện đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 3 (đợt 2) Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
8 Bài tập ôn luyện đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 4 (đợt 2) Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
9 Bài tập toán khối 2 - lần 2 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
10 Bài tập ôn luyện đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 4 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
11 Đáp án: Bài tập ôn luyện môn TOÁN đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 5 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
12 Bài tập ôn luyện đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 3 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
13 Bài tập ôn luyện môn TV đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 5 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
14 Bài tập ôn luyện môn TOÁN đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 5 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
15 Bài tập ôn luyện đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 1 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
16 Bài tập ôn luyện đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 2 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
17 Bài tập ôn luyện đợt nghỉ dịch CORONA _ LỚP 4 Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
18 Bài tập tiếng việt lớp 5 theo tuần Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
19 10 đề thi cuối học kì I tiếng việt lớp 4 Lê Thị Hà [HyperLink19]
20 Đề thi trạng nguyên cấp trường Lê Thị Hà [HyperLink19]
123456