PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Giáo án môn Tin học 4 cả năm Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
2 Giáo án môn Tin học 3 cả năm Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
3 Giáo án môn kĩ thuật cả năm Vũ Khắc Giang [HyperLink19]
4 Giáo án lớp 4 tuần 18 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
5 Giáo án lớp 4 tuần 17 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
6 Giáo án lớp 4 tuần 16 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
7 Giáo án lớp 4 tuần 15 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
8 Giáo án lớp 4 tuần 14 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
9 Giáo án lớp 4 tuần 13 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
10 Giáo án lớp 4 tuần 12 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
11 Giáo án lớp 4 tuần 11 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
12 Giáo án lớp 4 tuần 10 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
13 Giáo án lớp 4 tuần 9 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
14 Giáo án lớp 4 tuần 8 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
15 Giáo án lớp 4 tuần 7 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
16 Giáo án lớp 4 tuần 6 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
17 Giáo án lớp 4 tuần 5 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
18 Giáo án lớp 4 tuần 4 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
19 Giáo án lớp 4 tuần 3 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
20 Giáo án lớp 4 tuần 2 năm học 2018 - 2019 Lê Thị Hà [HyperLink19]
12