PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
VTT-00040 Văn tuổi thơ Tháng 3 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00039 Văn tuổi thơ Tháng 3 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00038 Văn tuổi thơ Tháng 3 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00037 Văn tuổi thơ Tháng 3 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00036 Văn tuổi thơ Tháng 3 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00035 Văn tuổi thơ Tháng 2 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00034 Văn tuổi thơ Tháng 2 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00033 Văn tuổi thơ Tháng 2 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00032 Văn tuổi thơ Tháng 2 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00031 Văn tuổi thơ Tháng 2 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
STKC-00953 Tiếng Anh - student book 1Nguyễn Thị Ngọc QuyênSách tham khảo Thanh lý
STKC-00952 Tiếng Anh - Work book 1Nguyễn Thị Ngọc QuyênSách tham khảo Thanh lý
VTT-00030 Văn tuổi thơ Tháng 1 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00029 Văn tuổi thơ Tháng 1 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
VTT-00028 Văn tuổi thơ Tháng 1 - 2020Đinh Văn VangVăn tuổi thơ Thanh lý
12345678910...