PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tài hoa trẻ 3 23400
2 Tạp chí Lao Động và Công Đoàn Hải Dương 7 0
3 Xây dựng đảng 18 258800
4 Toán tuổi thơ 20 140000
5 Tạp chí quản lý giáo dục 22 220000
6 Văn nghệ Hải Dương 22 317000
7 Tạp chí giáo dục Tiểu học 53 477000
8 Sách tham khảo từ điển 72 1211500
9 Sách pháp luật 83 8079300
10 Dạy và học ngày nay 85 1641600
11 Khoa Học giáo dục 87 1694000
12 Sách Hồ Chí Minh 87 2897300
13 Tạp chí Thiết bị giáo dục 91 1608500
14 Sách đạo đức 125 2760700
15 Báo giáo dục và Thời đại 139 1172400
16 Tạp chí giáo dục 143 2780400
17 Thế giới mới 155 2088600
18 Thế giới trong ta 173 2910000
19 Văn học và tuổi trẻ 229 2541000
20 Tạp chí Toán tuổi thơ 230 2525000
21 Sách thiếu nhi 527 10030500
22 Sách nghiệp vụ 921 16109300
23 Sách tham khảo 950 35889600
24 Sách giáo khoa 1533 7848600
 
TỔNG
5775
105224500