PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Công Tùng Lâm
   Sinh ngày: 30/10/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Quán Gỏi
   Thành tích:     Giải nhì - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Tuệ Nhi
   Sinh ngày: 12/06/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Phương Độ
   Thành tích:     Giải ba - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Khánh Ly
   Sinh ngày: 17/07/2007  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Phương Độ
   Thành tích:     Giải nhất - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Thị Kim Ngân
   Sinh ngày: 07/03/2007  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Thượng Khuông
   Thành tích:     Giải ba - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Công Tùng Lâm
   Sinh ngày: 30/10/2007  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Quán Gỏi
   Thành tích:     Giải nhì - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Tuệ Nhi
   Sinh ngày: 12/06/2007  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Phương Độ
   Thành tích:     Giải ba - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2016 - 2017
   Trần Khánh Ly
   Sinh ngày: 17/07/2007  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Phương Độ
   Thành tích:     Giải nhất - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2016 - 2017
   Trần Thị Kim Ngân
   Sinh ngày: 07/03/2007  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Thượng Khuông
   Thành tích:     Giải ba - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2016 - 2017
   Đào Mỹ Thuận
   Sinh ngày: 14/09/2006  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Phương Độ - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Thị Thanh Ngoan
   Sinh ngày: 15/07/2006  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì - Viết Chữ Đẹp
   Năm học: 2016 - 2017
123456